TILBURG 2016  Kermistransport Boek deel 2
  In dit tweede boek komt het kermistransport in al zijn facetten weer voorbij. Doordat er nu meer pagina’s beschikbaar zijn dan in boek 1, wordt er dieper ingegaan op de verschillende vormen van kermistransport. De opzet is in grote lijnen gelijk aan boek 1. Wat bij dit boek als duidelijke leidraad is genomen, is het kermisgehalte van de foto’s, de verhalen bij de foto’s en de compositie. Met de enorme hoeveelheid aan foto’s in het archief is er gericht gezocht naar de meest fraaie foto’s van kermisvoertuigen. Een groot deel van de geplaatste foto's zijn exclusief en nog niet eerder geplaatst in een boek of online. Dit komt omdat gebruik kon worden gemaakt van diverse familiealbums van kermisexploitanten. Bijzondere exemplaren met bijbehorende informatie zijn verwerkt in het hoofdstuk: "Wonen en leven tijdens de reis". Hierin staan niet alleen de woonwagens centraal, maar wordt ook een beeld geschetst van het leven tijdens de reis in de vorm van foto’s van het familieleven,  de rijdende school en het opbouwen en afbreken. Verder is er ook gekeken naar het soort voertuig, de kleur, het merk en type en is gepoogd om zoveel mogelijk exploitanten  in het boek op te kunnen nemen. De ritmunten en kaartjes, advertenties, cabinetekeningen en folders van de trucks zijn in dit boek ook weer in de diverse hoofdstukken geplaatst. Er zijn in het boek ook meer attractiefoto's opgenomen. Deze zijn nu bij geplaatst in een aantal hoofdstukken waarin het transport van de desbetreffende attractie wordt behandeld. De nadruk in dit boek ligt op de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw. Gebleken is dat binnen de kermiswereld de behoefte aan foto’s uit deze periode het grootst is. Om de ontwikkeling in transport te laten zien, zijn er ook wat moderne transporten geplaatst. Diverse verhalen over en herinneringen aan de kermis maken dit boek compleet.  Dit boek is mede tot stand gekomen dankzij de steun van stichting Kermis-Cultuur.
Na het grote succes van “Kermistransport door de jaren heen” komt Marcel van der Sluis met het (lang verwachte) vervolg : “Kermis door de jaren heen - boek 2”
                                           Prijs van het boek is 29,90 Euro                 Zolang de voorraad strekt is er ook een combi aanbod boek en dvd voor 40 Euro Tijdens de Tilburgse Kermis, 22 t/m 31 Juli 2016, is dit boek te koop bij Stichting Kermis Cultuur.
Enkele pagina’s uit “Kermistransport door de jaren heen - boek 2” :