Tilburgse Kermis  Tilburg Kermis 2017
27 JULI
Donderdag rond de klok van 19.00 uur vertrok de bonte stoet van het kermisteam met een kar vol prijzen.
Als eerste werd het Koningsplein aangedaan, waar de Piet Maes Prijs door de Stichting Kermis Cultuur werd uitgereikt aan Dhr. Jan Boots van de NKB.
(zie ook Piet Maes Prijs)
Hierna werden de Kermisprijzen uitgereikt; we blijven op het Koningsplein voor de prijzen in de categorie Nostalgie.
Winnaar : Cake Walk van de Fa. Reemer
Super Exploitant : Golfbaan van de Fa. Boersma
Hierna ging het team met gevolg van pers het kermisterrein op. Om het overzichtelijk te houden volgen hieronder de prijzen per categorie.
Categorie Oefeningspelen :
Winnaar : Cranes van Fa. Sipkema
Super Exploitant : Chocolade Rad van de Fa. Albers
Categorie Consuptieve zaken :
Winnaar : Sweet Chocolate Sensations van de Fa. Vermolen
Super Exploitant : Tiroler Dorp van diverse exploitanten
Categorie Kijkwerk :
Winnaar : Voetbalspel van de Fa. Melissen
Categorie Kinderzaken :
Winnaar : Flying Jumbo van de Fa. Vermolen
Super Exploitant : Babysport van de Fa. Rampen
Categorie Grootvermaak :
Winnaar : Poseidon van de Fa. Heitmann Schneider
Super Exploitant : Skate Jumper van de Fa. Ordelman
P U B L I E K S P R I J S  2 0 1 7 : Gebakkraam van de Fa. Voets